Trung cấp Quản trị mạng máy tính

Lợi ích chương trình học Trung cấp Chính quy

♦ Học phí đóng từng phần, thí sinh có thể nộp 4.000.000đ (bốn triệu đồng) để làm thủ tục nhập học;
♦ Thí sinh tốt nghiệp THCS được Nhà nước hỗ trợ cấp bù học phí khi học bậc Trung cấp (Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP);
♦ Được giới thiệu việc làm trong quá trình đang học tại trường, hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp;
♦ Được vay vốn tín dụng hỗ trợ học tập;
♦ Được xét miễn giảm học phí cho học viên thuộc diện chính sách và cấp học bổng cho học viên có kết quả học tập loại giỏi;
♦ Giới thiệu nhà trọ cho học viên ở xa.