Thông báo mới

Thông báo kiểm tra kiến thức tiền lâm sàng

03 Th12 2021

Khảo sát tiêm vaccine – chuẩn bị cho hssv quay trở lại trường học

29 Th11 2021

Thông báo học phí HK2 khóa 14 đợt nhập học 3,4

19 Th11 2021

Thông báo học phí HK4 khóa 13 đợt nhập học 6,7

19 Th11 2021

Thông báo tiêm Vaccine Covid-19 cho sinh viên cơ sở 1 ngày 01/11/2021

31 Th10 2021

Thông báo đóng bảo hiểm y tế năm học 2021 – 2022

25 Th10 2021

Thông báo học phí HK4 – khóa 13 đợt 5

25 Th10 2021

Thông báo học phí HK2 khóa 14 đợt nhập học 1,2

24 Th10 2021

Thông báo học phí HK6 khóa 12

23 Th10 2021

Thông báo giảm học phí lần 3 năm 2021 giai đoạn dịch bệnh Covid 19

22 Th10 2021

Thông báo học phí HK4 khóa 13 đợt nhập học 1,2,3,4

22 Th10 2021

Thông tin tài khoản ngân hàng Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

21 Th10 2021

Thông báo chính sách giảm học phí lần 2 năm 2021 cho HSSV giai đoạn dịch Covid-19

20 Th10 2021

Thông báo học phí học kỳ 3 – Khóa 13 – nhập học đợt 6,7

19 Th10 2021

Thông báo giảm học phí giai đoạn dịch bệnh Covid-19

18 Th10 2021

Thông báo tạm ngưng các hoạt động dạy và học thực hành

17 Th10 2021

Thông báo Học phí HK3 khóa 13 đợt 5

16 Th10 2021

Thông báo học phí HK3 khóa 13 đợt học 1,2,3,4

15 Th10 2021

Thông báo học phí HK5 khóa 12 hệ THCS

13 Th10 2021

Thông báo mở khóa học Sư phạm Y học cơ bản năm 2021

12 Th10 2021