Thông báo học phí

Thay đổi mức thu học phí các lớp VHPT đào tạo 7 môn năm học 2022 – 2023

06 Th9 2022

Thay đổi và thu bổ sung học phí lớp 10 HK1 VHPT 7 môn năm học 2022 – 2023

06 Th9 2022

Thông báo thu học phí lớp 10, HK1 văn hóa phổ thông 7 môn năm học 2022 – 2023

15 Th8 2022

Thông báo học phí HK2 khóa 15 – nhập học đợt 3

12 Th8 2022

Thông báo thu học phí HK4 khóa 14, nhập học đợt 3-4 hệ THPT&THCS

30 Th7 2022

Thông báo HP Khóa 14 – HK3 nhập học đợt 7

11 Th7 2022

Thông báo HP HK6 Khóa 13 đợt nhập học 6 & 7

11 Th7 2022

Thông báo học phí HK2 – khóa 15 nhập học đợt 2

28 Th6 2022

Thông báo HP HK6 khóa 13 đợt nhập học 1,2,3,4,5 – Hệ THCS

14 Th6 2022

Thông báo HP HK4 khóa 14 đợt nhập học 1,2 – Hệ THCS, THPT

14 Th6 2022

Thông báo HP HK3 khóa 14 đợt nhập học 5,6

14 Th6 2022

Thông báo miễn lệ phí CSVC khóa 12,13,14 (Cs Gò Vấp)

09 Th5 2022

Thông báo HP HK2 khóa 15 nhập học đợt 1

25 Th4 2022

Thông báo học phí HK3 khóa 14 đợt nhập học 3,4

28 Th3 2022

Thông báo học phí HK5 khóa 13 nhập học đợt 6,7

10 Th3 2022

Thông báo học phí HK2 khóa 14 nhập học đợt 7

10 Th3 2022

Thông báo HP HK2 khóa 14 đợt nhập học 5,6

14 Th2 2022

Thông báo HP HK3 khóa 14 đợt nhập học 1,2

14 Th2 2022

Thông báo HP HK5 khóa 13 đợt 1,2,3,4,5 hệ THCS

14 Th2 2022

Thông báo học phí HK2 khóa 14 đợt nhập học 3,4

19 Th11 2021

Thông báo học phí HK4 khóa 13 đợt nhập học 6,7

19 Th11 2021

Thông báo học phí HK4 – khóa 13 đợt 5

25 Th10 2021

Thông báo học phí HK5 Khóa 10 hệ 3 năm – Học phí Khóa 11 đợt 7 và 8

14 Th9 2021

Thông báo học phí học kỳ 3 khóa 11

14 Th9 2021

Thông báo học phí HK3 – Khóa 11, đợt 7 & 8

14 Th9 2021

Thông báo học phí HK6 – Khóa 10

14 Th9 2021

Thông báo học phí HK4 – Khóa 11

14 Th9 2021

Thông báo học phí học kỳ 2 – khóa 12

14 Th9 2021

Thông báo giảm học phí giai đoạn dịch bệnh Covid-19

18 Th10 2021

Thông báo học phí HK2 khóa 12 đợt nhập học 6,7,8

14 Th9 2021

Thông báo học phí HK5 Khóa 11 – HK3 Khóa 12

14 Th9 2021

Thông báo học phí học kỳ 3 khóa 12 đợt học 6 & 7

14 Th9 2021

Thông báo học phí HK2 khóa 13 đợt 1,2,3,4

14 Th9 2021

Thông báo học phí HK6 Khóa 11 hệ 36 tháng

14 Th9 2021

Thông báo học phí HK4 Khóa 12 đợt 1,2,3,4,5

14 Th9 2021

Thông báo học phí HK2 – Khóa 13 đợt 5,6,7

14 Th9 2021

Thông báo học phí HK4 khóa 12 – đợt 6,7

14 Th9 2021

Thông báo mở khóa học Sư phạm Y học cơ bản năm 2021

12 Th10 2021

Thông báo nghỉ Giỗ Tổ, 30/4 & 1/5 năm 2021

12 Th10 2021

Thông báo học phí HK5 khóa 12 hệ THCS

13 Th10 2021

Thông báo học phí HK3 khóa 13 đợt học 1,2,3,4

15 Th10 2021

Thông báo Học phí HK3 khóa 13 đợt 5

16 Th10 2021

Thông báo tạm ngưng các hoạt động dạy và học thực hành

17 Th10 2021

Thông báo học phí học kỳ 3 – Khóa 13 – nhập học đợt 6,7

19 Th10 2021

Thông tin tài khoản ngân hàng Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

21 Th10 2021

Thông báo học phí HK4 khóa 13 đợt nhập học 1,2,3,4

22 Th10 2021

Thông báo học phí HK6 khóa 12

23 Th10 2021

Thông báo học phí HK2 khóa 14 đợt nhập học 1,2

24 Th10 2021

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp 12/2018

30 Th5 2021

Thông báo học phí HK6 Khóa 9, HK4 Khóa 10 và HK2 Khóa 11

30 Th5 2021