Quản trị Mạng máy tính

3.2/5 - (8 bình chọn)
Học sinh TCCQ ngành Quản trị Mạng máy tính, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần mạng máy tính. Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo và thực tế công tác và tự học tập.
 
– Chương trình đào tạo học sinh có trình độ trung cấp, nắm vững các kiến thức về ngành Khoa học máy tính
+ Về lý thuyết nắm vững về cấu trúc dữ liệu, mạng máy tính Lan / Wan
+  Về thực hành học viên nắm vững các kỹ thuật thiết kế quản trị hệ thống mạng máy tính.
– Chương trình học và rèn luyện các phẩm chất, đạo đức, kiến thức, kỹ năng thực hành trên máy tính chuyên nghiệp, có thể bắt tay ngay vào việc làm sau khi tốt nghiệp, làm nền tảng cho học sinh sau khi tốt nghiệp có thể liên thông Cao Đẳng, Đại học.

1. Ngành đào tạoQUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

2. Mã ngành5480209
 
3. Thời gian đào tạo:
 • Học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 (THCS hoặc Bổ túc THCS): học 2,5 năm
 • Học sinh chưa được công nhận tốt nghiệp THPT (trượt tốt nghiệp lớp 12): học 02 năm
 • Học sinh đã tốt nghiệp lớp 12 (THPT hoặc Bổ túc THPT): học 1,5 năm
 • Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên khác ngành: học 01 năm
4. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT hoặc thi trượt tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp THCS (Theo quy chế tuyển sinh hệ TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
5. Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 03 đến tháng 12 hằng năm
 
6. Mục tiêu đào tạo:
Chuẩn kiến thức:
– Về lý thuyết: Nắm vững các kiến thức về Khoa học máy tính. Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ.
– Về thực hành: Có năng lực thực hành thành thạo nghiệp vụ về Khoa học máy tính đúng theo chuyên ngành.
Chuẩn kỹ năng:
– Học sinh TCCN ngành Quản trị Mạng máy tính, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần mạng máy tính
– Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo và thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí công tác của mình
– Có trình độ cơ sở của tiếng Anh để phục vụ công việc khi cần thiết
Chuẩn thái độ: Phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân)
– Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong khi hành nghề.
– Theo các yêu cầu và tiêu chuẩn chung quy định cho các loại cán bộ THCN, ngoài ra theo yêu cầu của ngành nghề, học sinh cần được rèn luyện thêm các đức tính và tác phong khác.
Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường:
Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc phần cứng và mạng máy tính.
Cơ hội học liên thông lên Cao Đẳng – Đại Học:
Sau khi tốt nghiệp TCCN, HS học quản trị mạng máy tính có thể học liên thông lên bậc Cao Đẳng hoặc Đại Học tại trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn liên kết hoặc với bất kỳ trường nào trong hệ thống giáo dục Quốc dân có đào tạo liên thông.

7. Chương trình khung:

Học kỳ 1: 

 • Pháp luật
 • Chính trị
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng an ninh
 • Tin học
 • Tiếng Anh căn bản

 

Học kỳ 2: 

 • Tiếng Anh chuyên ngành
 • Lắp ráp – Cài đặt – Bảo trì máy tính
 • Nguyên lý hệ điều hành
 • Mạng máy tính
 • Hệ quản trị CSDL (Access/MySQL)

 

Học kỳ 3: 

 • Thiết kế xây dựng mạng Lan
 • Quản trị mạng Windows Server
 • Các dịch vụ mạng
 • Hệ điều hành Linux
 • Công nghệ mạng không dây (Wireless)

 

Học kỳ 4: Thực tập tốt nghiệp

 • Bảo mật mạng
 • Thực tập tốt nghiệp (3 tháng)

 

Một số hình ảnh trong Phòng thực tập của Khoa Kinh tế – Kỹ thuật

Quan tri mang may tinh Quan tri mang
Thuc hanh quan tri mang May may tinh
Quản trị mạng máy tính Hướng dẫn quản trị mạng máy tính
Huong dan quan tri mang may tinh Quản trị mạng

Chuẩn đầu ra ngành quản trị mạng máy tính
Chuẩn đầu ra: Trung cấp sư phạm mầm non