I. Tại cơ sở 1:
1. Dành cho HSSV các ngành học đăng ký riêng lẻ lịch học sáng, chiều và tối
– Lịch ôn tập , xem tại đây:01.CS1_Lịch ôn.pdf
– Danh sách, xem tại đây:02.CS1_DS_Tinhoc.pdf                  3.CS1_DS_Ngoại Ngữ.pdf
2. Dành cho Lớp 01YS09B1 và 01KT09B1 đăng ký lịch học tối
– Lịch ôn tập , xem tại đây:4.CS1_Lịch ôn tối.pdf
– Danh sách, xem tại đây: 5.CS1_DS_TinHoc_Tối.pdf             6.CS1_DS_NgoaiNgu_Tối.pdf

II. Tại Cơ sở 2:

– Lịch ôn tập , xem tại đây: 7.CS2_Lịch ôn.pdf
– Danh sách, xem tại đây:8.CS2_DS_Tinhoc.pdf                    9.CS2_DS_NgoaiNgu.pdf

III. Lịch thi chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ

1. Tại Cơ sở 1:
– Lịch thi, xem tại đây:10.Lịch thi.pdf
– Danh sách phân nhóm tin học, xem tại đây:11.CS1_DS_Thi_TinHoc.pdf
– Danh sách phân nhóm ngoại ngữ, xem tại đây:12.CS1_DS_Thi_NgoaiNgu.pdf

2. Tại Cơ sở 2:

– Lịch thi, xem tại đây:10.Lịch thi.pdf
– Danh sách phân nhóm tin học, xem tại đây:13.CS2_DS_Thi_TinHoc.pdf
– Danh sách phân nhóm ngoại ngữ, xem tại đây:14.CS2_DS_Thi_NgoaiNgu.pdf

Lưu ý: Danh sách này là những bạn đăng ký đến ngày 16/07/2018 những bạn đăng ký sau ngày này sẽ có thông báo mới sau.

Để hỗ trợ thông tin chi tiết hơn, HSSV vui lòng liên hệ

– CS Củ Chi: 0283 792 3600
– CS Gò Vấp: 0283 984 0821
– Hotline/Zalo: 0963 2000 15
—Chúc các bạn học sinh một kỳ thi thành công—