LỊCH THI

Kỳ thi kết thúc học phần tháng 05/2018 

 

Phòng Đào tạo trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn thông báo lịch thi đến các bạn học sinh lịch thi của tháng 12 dành cho 2 cơ sở.

 

Cơ sở 1: LỊCH THI KTHP THANG 05.2018 – CS1.pdf

Cơ sở 2: LỊCH THI KTHP THÁNG 05.2018 – CS2.pdf

 

–Chúc các bạn 1 kỳ thi thành công–