Phần mềm tin học

4.3/5 - (6 bình chọn)

Danh sách các phần mềm và tiện ích dùng để cài đặt và sữa chữa máy tính

Bộ cài Ofice 2010: https://drive.google.com/u/0/uc?id=1HVE9bPZHeqG8SpuCrDbg1phJV796kyi0&export=download

Bộ cài Office 2019: https://drive.google.com/file/d/1n6Pge2Ol5BGmr-BkYWFh4E1yAANWDgmk/view?usp=sharing

Bộ win 7 iso: https://drive.google.com/file/d/1IJYuwL66LJBM1edvrgnFueUiadp4dbgZ/view?usp=sharing

Phần mềm Autocad 2020: https://drive.google.com/file/d/1Jb4auTeJ_2cUegu80W9DffSQ8PP16cTN/view?usp=sharing

Crack office 2019: https://drive.google.com/file/d/1fcBw_48l6ipEGpvlX9oSywm1DAwQuPXs/view?usp=sharing

Boot usb sửa máy tính: https://drive.google.com/drive/folders/1VHCa5xMwne0_UytEPFzw-WjZDFqlkWyx?usp=sharing

Công cụ tạo USB win 10: https://drive.google.com/file/d/1SbiXIrJys_z6Ke6CjQ5-z6J2Ntd4A6zd/view?usp=sharing

Phần mềm giải nén: https://drive.google.com/file/d/18Dw-6Sel5LJwLxYufCAsjbz0P6BTJs72/view?usp=sharing

Boot win mini tích hợp vào win 10: https://drive.google.com/drive/folders/1Pc9M_MsnR3D6hXbYIsTnbXwcPMoLYy0a?usp=sharing

File boot usb hoặc win 7: https://drive.google.com/file/d/1j73EmU341bjJKGhSY9W-g8RpxJ3ypgJt/view?usp=sharing

Bộ cài MS Visio: https://drive.google.com/file/d/1U_16xPnSA_lBtkCa8YAmSdjGcr4X5eLc/view?usp=sharing

Nội dung ôn thi tin học: https://drive.google.com/drive/folders/1Hk15N_TeO6nxZEzxReBsDaI8J4_MvwZX?usp=sharing