Thông Báo

 

Nhà trường thông báo đến tất cả các bạn HSSV đã tham gia bảo hiểm y tế, vui lòng đến phòng tuyển sinh nhận thẻ bảo hiểm. Thời gian nhận thẻ từ ngày 29/11 đến ngày 6/12.  Khi đi các bạn vui lòng đem theo CMND hoặc thẻ HSSV.

 

Trân trọng.

 

bhyt 1