THÔNG BÁO LỊCH THI KHÓA 11

(Cập nhật ngày 11/01/2019)

Cơ sở 1:LICH THI K11 CS1.pdf

Cơ sở 2: LICH THI K11 CS2.pdf

Mọi thắc mắc về lịch thi học viên liên hệ tại phòng đào tạo