Thời gian biểu và lịch thi Liên thông tháng 11/2018

Thời gian biểu:

Lịch thi:

—Chúc các bạn thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh—