Phòng đào tạo Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn thông báo lịch ôn và thi chuẩn đầu ra tháng 11 – 2018

Mọi thắc mắc học sinh vui liên hệ phòng đào tạo số: 028 37923600.

—Chúc các bạn đạt kết quả thi tốt—