LỊCH THI KHÓA 10

Kỳ thi kết thúc học phần tháng 06/2018

 

Phòng Đào tạo trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn thông báo lịch thi đến các bạn học sinh lịch thi của tháng 06 dành cho 2 cơ sở. 

 

Cơ sở 1: Lich-thi-kết-thúc-môn-THANG-06-Khóa-10-20180604 CS1.pdf

Cơ sở 2: Lich-thi-kết-thúc-môn-THANG-06-Khóa-10-20180604 CS2.pdf

 

Chúc các bạn 1 kỳ thi thành công