Chiến lược

Rate this post

Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn cam kết nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, nghiên cứu, hợp tác quốc tế…vươn lên đứng đầu trong hệ thống các trường chuyên nghiệp. Việc phát triển của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn sẽ được thực hiện thông qua năm chiến lược sau đây:

chiến lược của trường trung cấp bách khoa sài gòn

 • Chiến lược dạy và học
 • Chiến lược nghiên cứu
 • Chiến lược phát triển Hợp tác Quốc tế
 • Chiến lược phát triển nhân sự
 • Chiến lược phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng

1. Chiến lược dạy và học

– Mục tiêu chiến lược:

 • Xây dựng và phát triển các chương trình giáo dục có chất lượng, nhất quán với chuẩn đầu ra, cập nhật các chương trình tiên tiến đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và nhà tuyển dụng lao động
 • Cung cấp cho người học các chương trình đa dạng, có tính mới và luôn cập nhật từ thực tiễn. Tăng cường kỹ năng tin học, ngoại ngữ cho người học.
2. Chiến lược trong phát triển chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học

– Mục tiêu chiến lược:

 • Xây dựng và phát triển và cập nhật chương trình đào tạo gắn kết với thực tiễn doanh nghiệp, đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có đủ phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao tại cơ quan, doanh nghiệp.
 • Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường nhằm phát huy những sáng kiến và ý tưởng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có ý nghĩa thiết thục phục vụ trực tiếp cho những nhu cầu dạy – học và phát triển của nhà trường và xã hội.
chiến lược của trường trung cấp bách khoa sài gòn

Hình – Hoạt động lễ hợp tác chiến lược

3. Chiến lược hợp tác quốc tế


– 
Mục tiêu chiến lược:

 • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế đặc biệt là đối với các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm trao đổi và hợp tác trong đào tạo, tiếp cận với các nền giáo dục hiện đại của nước bạn để giúp học sinh – sinh viên có những trải nghiệm mới trong quá trình hội nhập và phát triển.

chiến lược của trường trung cấp bách khoa sài gòn

Hình – Ký kết hợp tác với trường Đại học Adamson (Philippines)

4. Chiến lược nhân sự


– 
Mục tiêu chiến lược:

 • Thu hút, tuyển dụng và giữ chân đội ngũ nhân viên, giảng viên giỏi. Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, phát huy năng lực, phẩm chất của nhân viên. Xây dựng văn hóa nhà trường: Cùng chia sẻ và hợp tác.

5. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất hạ tầng


– 
Mục tiêu chiến lược

 • Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ đáp ứng nhu cầu giáo dục. Trang bị đầy đủ đồ dùng, phương tiện dạy học. Xây dựng sân chơi và cơ sở vật phục vụ các hoạt động giáo dục, vui chơi trong nhà trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh – sinh viên.
 • Tăng cường đầu tư cho thư viện đặc biệt là thư viện điện tử nhằm tạo dựng kho dữ liệu phục vụ quá trình làm việc, nghiên cứu, dạy và học của cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh – sinh viên.