Thông báo về việc đóng học phí HK5, HK6 đối với học sinh khóa 5 (hệ 3 năm) Học phí HK3, HK4 đối với học sinh khóa 6 (hệ 2 năm, hệ 3 năm, hệ 18 tháng)

Rate this post

 THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí HK5, HK6 đối với học sinh khóa 5 (hệ 3 năm)

Học phí HK3, HK4 đối với học sinh khóa 6 (hệ 2 năm, hệ 3 năm, hệ 18 tháng)

 

 

Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn quy định các khoản thu đối với học sinh đang theo học hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy của trường năm học 2015 – 2016 (Áp dụng từ ngày 15/05/2015) như sau:

1. Mức thu học phí HK5, HK6 đối với học sinh khóa 5 (hệ 3 năm):

Ngành học Học phí
– Ngành Quản trị mạng máy tính 3.200.000 đồng/học kỳ
– Ngành Thiết kế và quản lý Website 3.200.000 đồng/học kỳ
– Ngành Kế toán doanh nghiệp 3.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Marketing 3.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Hướng dẫn du lịch 3.200.000 đồng/học kỳ
– Ngành Dược sỹ trung cấp 5.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Điều dưỡng 5.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Hộ sinh 5.250.000 đồng/học kỳ
– Ngành Y sỹ 5.250.000 đồng/học kỳ

                  

2. Mức thu học phí HK3, HK4 đối với học sinh khóa 6 (hệ 2 năm, hệ 3 năm, hệ 18 tháng):

Ngành học Học phí
– Ngành Quản trị mạng máy tính 3.200.000 đồng/học kỳ
– Ngành Thiết kế và quản lý Website 3.200.000 đồng/học kỳ
– Ngành Kế toán doanh nghiệp 3.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Marketing 3.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Hướng dẫn du lịch 3.200.000 đồng/học kỳ
– Ngành Dược sỹ trung cấp 5.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Điều dưỡng 5.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Hộ sinh 5.250.000 đồng/học kỳ
– Ngành Y sỹ 5.250.000 đồng/học kỳ
– Ngành Sư phạm Mầm non 5.250.000 đồng/học kỳ

   

Học sinh không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí đúng thời hạn sẽ không được dự thi.

* Học phí HK5 (hệ 3 năm), HK3 (hệ 2 năm, hệ 18 tháng) đến hết ngày  30/09/2015.

* Học phí HK6 (hệ 3 năm), HK4 (hệ 2 năm, hệ 18 tháng) đến hết ngày  30/03/2016.

 

550