Thông báo: thi chuẩn đầu ra nghề và xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Thông báo: thi chuẩn đầu ra nghề và xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019