Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn thông báo kế hoạch đăng ký dự lễ tốt nghiệp năm 2021.

Link đăng ký tham dự:  Click vào đây

Thông báo đăng ký tham dự Lễ Tốt nghiệp năm 2021

tốt nghiệp 2021