Thông báo đóng học phí HK2 đối với học sinh khóa 8, HK4 đối với học sinh khóa 7, HK6 đối với học sinh khóa 6 năm 2016

Rate this post

 

THÔNG BÁO

V/v Đóng học phí HK2 đối với học sinh khóa 8 (hệ 2 năm, hệ 3 năm, hệ 18 tháng);

Học phí HK4 đối với học sinh khóa 7 (hệ 2 năm, hệ 3 năm);

Học phí HK6 đối với học sinh khóa 6 (hệ 3 năm)

 

Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn quy định các khoản thu đối với học sinh đang theo học hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy của trường năm học 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 31/12/2015) như sau:
1. Mức thu học phí HK2 đối với học sinh khóa 8 (hệ 2 năm, hệ 3 năm, hệ 18 tháng):

– Ngành Quản trị mạng máy tính 4.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Thiết kế và quản lý Website 4.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Kế toán doanh nghiệp 4.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Marketing 4.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Hướng dẫn du lịch 4.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Dược sỹ trung cấp 5.500.000 đồng/học kỳ
– Ngành Điều dưỡng 5.500.000 đồng/học kỳ
– Ngành Y sỹ 5.500.000 đồng/học kỳ
– Ngành Hộ sinh 6.500.000 đồng/học kỳ
– Ngành Sư phạm mầm non 6.000.000 đồng/học kỳ

 

2. Mức thu học phí HK4 đối với học sinh khóa 7 (hệ 2 năm, hệ 3 năm) và HK6 đối với học sinh khóa 6 (hệ 3 năm):

– Ngành Quản trị mạng máy tính 3.200.000 đồng/học kỳ
– Ngành Thiết kế và quản lý Website 3.200.000 đồng/học kỳ
– Ngành Kế toán doanh nghiệp 3.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Marketing 3.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Hướng dẫn du lịch 3.200.000 đồng/học kỳ
– Ngành Dược sỹ trung cấp 5.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Điều dưỡng 5.000.000 đồng/học kỳ
– Ngành Y sỹ 5.250.000 đồng/học kỳ
– Ngành Hộ sinh 5.250.000 đồng/học kỳ
– Ngành Sư phạm mầm non 5.250.000 đồng/học kỳ

Học sinh không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí đúng thời hạn sẽ không được dự thi.

* Thời gian: đến hết ngày  30/03/2016.

Lưu ý: Đối với học sinh đang học tập tại Cơ sở 2 (1A, Nguyễn Văn Lượng, P6, Q.Gò Vấp, TP.HCM), tiền học phí mỗi kỳ sẽ được cộng thêm 80.000đ phí tiền điện sử dụng máy lạnh.

 

 

Nơi nhận:

– BGH (chỉ đạo thực hiện);

– Các đơn vị trực thuộc trường (p/h thực hiện);

– Học sinh các lớp Khóa 6, Khóa 7, Khóa 8 (thực hiện);

– Dán bảng tin;

– Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT/ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TS. Châu Văn Dưỡng