Tầm nhìn – Sứ mệnh

5/5 - (1 bình chọn)

Mục đích của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn được thể hiện thông qua hệ thống sứ mệnh, tầm nhìn, và các giá trị cơ bản. Việc hoạch định này mang ý nghĩa chiến lược là nhằm hướng đến việc hình thành, truyền thông, và thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn, và các giá trị.

 

1. Tầm nhìn 

Được công nhận là trường hàng đầu trong việc đào tạo gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực chất lượng cao  trong và ngoài nước

Tầm nhìn Bách Khoa Sài Gòn

2. Sứ mệnh

Đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ có đủ phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho xã hội và cạnh tranh tốt trên thị trường lao động toàn cầu.

 

 Sứ mệnh Bách Khoa Sài Gòn

 

 

 

Video giới thiệu về Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn