LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2018

Trường Bách Khoa Sài Gòn thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 09/2018

File lịch ôn thi: lich on thi tn t9.2018.pdf

Lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 9/2018

Lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 9/2018

Lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 9/2018

Lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 09/2018

Lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 9/2018