Phòng đào tạo Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn thông báo kế quả thi chuẩn đầu ra tháng 04/2019

Nhập mã số để xem điểm.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tại phòng đào tạo.