THÔNG BÁO KẾT QUẢ

TEST LÂM SÀNG NGÀNH DƯỢC  – Y SĨ – ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 10 LỚP NGÀY

Ngành Dược:  test dược.pdf

Ngành Y sĩ  – Điều Dưỡng: test y-đd.pdf