Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn hướng dẫn sử dụng ứng dụng học online bằng Google Meet.

hướng dẫn sử dụng google meet cho sinh viên

học online bằng google meet

học online thời covid