Chương trình Điều dưỡng tiên tiến 2+2

Rate this post

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN
(Không thi tuyển đầu vào)

CHƯƠNG TRÌNH  ĐIỀU DƯỠNG TIÊN TIẾN 2 + 2
GIỮA TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ADAMSON (PHILIPPINES)
(SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC CHUYỂN TIẾP 02 NĂM TẠI PHILIPPINES ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG QUỐC TẾ)

I./ NGÀNH ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

1. Ngành đào tạo: Điều dưỡng đa khoa

2. Thời gian đào tạo:

+ 02 năm đầu học tại Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (Việt Nam), học 06 học kỳ (trong đó có 04 học kỳ chính và 02 học kỳ hè), được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam + Chứng nhận công nhận kết quả kiến thức chương trình tương đương 02 năm đầu của chương trình cử nhân đại học Điều dưỡng của Trường Đại học Adamson (Philippines).
+ 02 năm tiếp theo học tại Trường Đại học Adamson (Philippines) để được cấp bằng Cử nhân đại học ngành Điều dưỡng quốc tế.

dieuduong1dieuduong2