Chương trình đào tạo: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

5/5 - (1 bình chọn)

Chương trình đào tạo: Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mã ngành: 5210402

1 Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sinh viên được trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp. Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Đào tạo sinh viên có đạo đức, yêu nghề, có lương tâm với nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mĩ và chính xác. Hiểu biết và tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao. 

chương trình học ngành quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

2 Kiến thức và kỹ năng đạt được

 • Tham gia xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp
 • Tham gia xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật
 • Lập kế hoạch chi tiết về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
 • Tham gia lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với đối tác, có được kỹ năng giao tiếp và kỹ năng bán hàng

3 Chương trình đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Học kỳ 1: 

 • Pháp luật
 • Chính trị
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng an ninh
 • Tin học
 • Tiếng Anh

Học kỳ 2: 

 • Soạn thảo văn bản
 • Pháp luật kinh tế
 • Kinh tế vi mô
 • Nguyên lý kế toán
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Marketing

Học kỳ 3: 

 • Quản trị học
 • Quản trị sản xuất kinh doanh
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 

Học kỳ 4:

 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị tiêu thụ bán hàng
 • Thống kê doanh nghiệp
 • Thực tập tốt nghiệp

ngành quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

4 Các vị trí công việc ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ sau khi ra trường

 • Làm nhân viên tại các phòng ban, phân xưởng, tổ đội trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội
 • Lập các loại kế hoạch hóa về vật tư, sản xuất, lao động, tiền lương… ở cấp tổ đội trong doanh nghiệp
 • Người có kinh nghiệm có thể quản lý các hoạt động liên quan ở cấp độ tổ đội;
 • Có thể tham gia và làm tốt công tác marketing…

Phụ huynh, học sinh liên hệ tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ qua hotline/zalo: 0979953763 – 0961828601 – 0944422446 – 0944422447

Đăng ký trực tuyến tại: 

Đăng ký học Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bạn hãy để lại thông tin, chúng tôi rất vui được hỗ trợ bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.