Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

 

Mã trường: TCD0239

Mã ngành: 5210402

 

1 Mục tiêu đào tạo: 

- Trang bị kiến thức cơ bản về Hiến pháp, Pháp luật, về đường lối phát triển kinh tế, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa tại Việt Nam. Đào tạo sinh viên có đạo đức, yêu nghề, có lương tâm với nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mĩ và chính xác. Hiểu biết và tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao. 

- Sinh viên được trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp. Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

 

chương trình học ngành thiết kế đồ họa

 

2 Triển vọng nghề nghiệp:

- Sau khi học xong sinh viên có thể làm: 

 • Tham gia xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp
 • Tham gia xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật
 • Lập kế hoạch chi tiết về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
 • Tham gia lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với đối tác, có được kỹ năng giao tiếp và kỹ năng bán hàng

- Các chức vụ có thể làm

 • Làm nhân viên tại các phòng ban, phân xưởng, tổ đội trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội
 • Lập các loại kế hoạch hóa về vật tư, sản xuất, lao động, tiền lương... ở cấp tổ đội trong doanh nghiệp
 • Người có kinh nghiệm có thể quản lý các hoat động liên quan ở cấp độ tổ đội;
 • Có thể tham gia và làm tốt công tác marketing...

  

3 Chương trình đào tạo:

Học kỳ 1: 

 • Pháp luật
 • Chính trị
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng an ninh
 • Tin học
 • Tiếng Anh

 

Học kỳ 2: 

 • Soạn thảo văn bản
 • Pháp luật kinh tế
 • Kinh tế vi mô
 • Nguyên lý kế toán
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Marketing

Học kỳ 3: 

 • Quản trị học
 • Quản trị sản xuất kinh doanh
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán doanh nghiệp
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 

Học kỳ 4:

 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị tiêu thụ bán hàng
 • Thống kê doanh nghiệp
 • Thực tập tốt nghiệp

 

Phụ huynh, học sinh liên hệ tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh qua hotline/zalo: 0979953763 - 0961828061 - 0944422446 - 0944422447

Đăng ký trực tuyến tại: 

tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

nộp hồ sơ trực tuyến

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Truong trung cap