Chương trình đào tạo: Ngành Thương mại điện tử

5/5 - (1 bình chọn)

Chương trình đào tạo: Ngành Thương mại điện tử

Mã ngành: 5340122

1 Mục tiêu đào tạo Ngành Thương mại điện tử

Chương trình đào tạo trung cấp “Thương mại điện tử” nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật có đủ phẩm chất và năng lực làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử;

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng:

– Độc lập thực hiện hầu hết các nghiệp vụ kinh doanh về thương mại điện tử ở mức độ đơn giản; vận dụng được những kiến thức kinh doanh thương mại, kiến thức công nghệ thông tin, kiến thức pháp luật vào công việc; ứng dụng các công nghệ vào nghiệp vụ của mình;

– Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

Chương trình đào tạo ngành thương mại điện tử
Chương trình đào tạo ngành thương mại điện tử

2 Kiến thức và kỹ năng đạt được

 • Phân biệt được các kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh doanh thương mại truyền thống và kinh doanh trên mạng;
 • Vận dụng được các kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh thương mại: đàm phán ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa trong lĩnh vực thương mại;
 • Nhận biết và mô tả được các phương thức, mô hình giao dịch điện tử cơ bản. Vận dụng các kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, khai báo hải quan điện tử, marketing điện tử trong hoạt động kinh doanh;
 • Trình bày và thực hiện đúng quy trình, khai báo hải quan, giao nhận, vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu;
 • Nắm vững một số kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin: quản trị mạng, thiết kế đồ họa và kỹ thuật xử lý ảnh vận dụng để khai thác có hiệu quả hoạt động kinh doanh trên mạng.
 • Phân biệt được các rủi ro, tổn thất và các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Lập được chứng từ, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, cũng như các chứng từ khiếu nại công ty bảo hiểm bồi thường khi hàng hóa bị tổn thất;
 • Có kiến thức tiếng Anh thương mại để có thể tự tin khi tham gia các hoạt động kinh doanh trên mạng;
 • Sử dụng được các công cụ tìm kiếm trên Internet để khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện được các giao dịch thương mại điện tử;
 • Khai thác, sử dụng, bảo trì Website thương mại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp hàng hoá trong nước và trên thế giới; tìm kiếm, phân tích thông tin thị trường trong nước và quốc tế; cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp với người mua trong nước và trên thế giới;
 • Phân biệt được các văn bản kinh doanh (báo giá, chào hàng, hợp đồng, thư tín thương mại,…) bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

3 Chương trình đào tạo Thương mại điện tử

Học kỳ 1 

 • Pháp luật
 • Chính trị
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng an ninh
 • Tin học
 • Tiếng Anh căn bản

Học kỳ 2

 • Tiếng Anh chuyên ngành
 • Kinh tế vi mô
 • Marketing
 • Thương mại điện tử
 • Mạng máy tính
 • Pháp luật thương mại điện tử

Học kỳ 3

 • Nghiệp vụ bán hàng
 • Giao tiếp trong kinh doanh
 • Thiết kế website cơ bản
 • Kênh phân phối bán hàng
 • Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong TMĐT
 • Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại

Học kỳ 4

 • Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Khai báo hải quan điện tử
 • Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
 • Thực tập cơ bản
 • Thực tập tốt nghiệp
chương trình học ngành thương mại điện tử
chương trình học ngành thương mại điện tử

4 Các vị trí công việc sau khi ra trường

Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp “Thương mại điện tử” có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế, cụ thể tại các bộ phận trong các doanh nghiệp: Phòng marketing; Phòng nghiệp vụ kinh doanh; Phòng kế hoạch; Phòng tin học.

Đăng ký học Thương mại điện tử

Bạn hãy để lại thông tin, chúng tôi rất vui được hỗ trợ bạn