Chương trình đào tạo: Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

5/5 - (2 bình chọn)

Chương trình đào tạo: Ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Mã ngành: 5480202

1 Mục tiêu đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

 • Có đủ vốn từ và biết cách tra cứu, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;
 • Hiểu được hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;
 • Biết các nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị – doanh nghiệp như tổ chức quản lý hoạt động nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động;
 • Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị – doanh nghiệp;
 • Biết lập kế hoạch và triển khai ứng dụng phần mềm;
 • Biết khai thác các phần mềm đã được triển khai.

2 Kiến thức và kỹ năng đạt được 

 • Đọc được các hướng dẫn chuyên môn bằng tiếng Anh;
 • Cài đặt, bảo trì các sự cố máy tính đơn giản;
 • Sử dụng tương đối thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;
 • Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;
 • Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia;
 • Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì các ứng dụng phần mềm;
 • Cập nhật và phối hợp xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;
 • Quản trị website phục vụ quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn.

 

Chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm
Chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm

3 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm):

Học kỳ 1: Kiến thức cơ bản

 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng – an ninh
 • Chính trị
 • Tin học
 • Ngoại ngữ
 • Pháp luật

Học kỳ 2: Kiến thức cơ sở ngành

 • Tiếng Anh chuyên ngành
 • Lắp ráp – cài đặt – bảo trì máy tính
 • Mạng máy tính
 • Cơ sở dữ liệu
 • Lập trình cơ bản
 • Quản trị mạng Windows Server

Học kỳ 3: Kiến thức chuyên ngành

 • Thiết kế website cơ bản
 • Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 • Lập trình Windows 1 (VB.NET)
 • Xây dựng website với PHP và MySQL

Học kỳ 4: Thực tập tốt nghiệp

 • Đồ họa ứng dụng
 • Lập trình Windows 2 (C#.NET)
 • Thực tập cơ bản
 • Thực tập tốt nghiệp

nu gioi hoc nganh cong nghe thong tin

 

4 Các vị trí công việc sau khi ra trường của ngành CNTT Ứng dụng phần mềm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

 • Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng;
 • Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
 • Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính;
 • Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng;
 • Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website;
 • Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện.

Học sinh cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: Lập trình viên phần mềm ứng dụng, kỹ thuật viên thiết kế web, kỹ thuật viên kiểm thử phần mềm.

Phụ huynh, học sinh liên hệ tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh ngành CNTT Ứng dụng phần mềm qua hotline/zalo: 0979953763 – 0961828601 – 0961828602 – 0944422446 – 0944422447

 

Đăng ký học CNTT Ứng dụng phần mềm

Bạn hãy để lại thông tin, chúng tôi rất vui được hỗ trợ bạn