Thông báo đóng học phí HK5 khóa 9 và HK2 khóa 10

Rate this post
  • Vì lý do sai sót trong việc sai sót phần tính học phí của Khóa 9 hệ 36 tháng của 3 ngành: Điều dưỡng, Dược và Y sĩ, Phòng Đào tạo thu hồi văn bản Thông báo số 01A/TB-BKSG-18, ngày 25/02/2018 của Hiệu trưởng ban hành về việc thu học phí Học kỳ 5 của Khóa 9 hệ 36 tháng và Điều chỉnh bằng văn bản thông báo số 01/TB-BKSG-18, ngày 25/02/2018 của Hiệu trưởng ban hành về việc thu học phí Học kỳ 5 của Khóa 9 hệ 36 tháng.
  • HSSV Khóa 9 hệ 36 tháng căn cứ vào văn bản này để thực hiện việc đóng học phí của mình.

hphk%205 001

  • Khóa 10 vẫn không có thay đổi về học phí đóng.

Thông báo đóng học phí học kỳ 2 khóa 10