Thông báo chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên từ các doanh nghiệp

Rate this post

THÔNG BÁO

(V/v Chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh sinh viên từ các doanh nghiệp)

Nhằm hỗ trợ tối đa tài chính cho học sinh sinh viên (HSSV) của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn để đáp ứng các đơn đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực giữa nhà trường và các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã, đang và tiếp tục ký kết hợp tác.

Nay, Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn, Công ty cổ phần cung ứng nguồn nhân lực Le&Associate (L&A), Ngân hàng ACB chi nhánh Củ Chi phối hợp công tác hỗ trợ miễn giảm từ 10% đến 20% học phí cho HSSV các khoá 6, 7, 8 đang theo học hệ trung cấp chuyên nghiệp của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn khi chọn hình thức đóng học phí như sau:

 

1. Hình thức đóng:

HSSV khi theo học tại trường có thể tham gia đóng học phí theo một trong ba hình thức sau:

– Đóng theo từng học kỳ;

– Đóng theo năm học (Một năm học = 02 học kỳ);

– Đóng theo khóa học (Một khóa học = 04 học kỳ đối với hệ 02 năm; 03 đến 04 học kỳ đối với hệ 18 tháng; 06 học kỳ đối với hệ 03 năm).

Ghi chú: HSSV có thể nộp học phí tại Phòng tuyển sinh của trường hoặc chuyển khoản vào tài khoản: Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn, số tài khoản: 176330509, tại Ngân hàng ACB chi nhánh Củ Chi (Người nộp: Tên của Phụ huynh hoặc tên của HSSV, Nội dung nộp: Họ tên HSSV, Mã số SV, Ngành học, nộp học phí học kỳ …)

 

2. Chính sách ưu đãi đối với từng hình thức đóng học phí.

2.1. Đối với hình thức đóng học phí theo từng học kỳ:

HSSV đóng học phí theo thông báo của nhà trường vào đầu mỗi học kỳ đúng theo định mức học phí của từng ngành, không được hưởng chế độ miễn giảm.

2.2. Đối với hình thức đóng học phí theo từng năm học:

HSSV đóng học phí trọn từng năm học sẽ được miễn giảm 10% (mười phần trăm) trên tổng mức học phí thực đóng của một năm học.

2.3. Đối với hình thức đóng học phí theo khóa học:

HSSV đóng học phí trọn khóa học (04 học kỳ đối với hệ 02 năm, 03 đến 04 học kỳ đối với hệ 18 tháng; 06 học kỳ đối với hệ 03 năm) sẽ được miễn giảm 20% (hai mươi phần trăm) trên tổng mức học phí thực đóng của một khóa học.

3. Quy định về thời gian đóng

3.1. Đối với hình thức đóng học phí theo từng học kỳ: đóng vào đầu mỗi học kỳ theo thông báo của nhà trường.

3.2. Đối với hình thức đóng học phí theo năm học:

– Học sinh khóa cũ: Học sinh đóng học phí vào đầu năm học theo thông báo của nhà trường, nộp đúng thời hạn theo thông báo mới được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo từng năm học của nhà trường.

– Học sinh khóa mới: Chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày khai giảng, học sinh phải hoàn thành học phí của năm học đó thì mới được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo từng năm học của nhà trường.

3.3. Đối với hình thức đóng học phí theo khóa học:

Học sinh đóng học phí vào đầu khóa học, chậm nhất là sau 30  ngày kể từ ngày khai giảng, học sinh phải hoàn thành học phí của khóa học đó thì mới được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo khóa học của nhà trường.

4. Quyền lợi của học sinh

4.1. Quyền lợi

– Được hưởng chế độ miễn giảm học phí theo đúng quy định khi lựa chọn hình thức đóng học phí theo năm học hoặc theo khóa học.

– Được ngân hàng chính sách hỗ trợ vay vốn trong quá trình học tập tại trường.

4.2. Cách tính tỷ lệ miễn giảm học phí theo từng hình thức đóng

– Đối với hình thức đóng học phí theo từng học kỳ:  không được miễn giảm

– Đối với hình thức đóng học phí theo từng năm học:tb11

 

– Đối với hình thức đóng học phí theo khóa học:
tb12

Ví dụ: 

Học sinh Nguyễn Văn A học ngành Dược sĩ trung cấp hệ 02 năm tại Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn, học phí quy định là 5.500.000/học kỳ, nếu Nguyễn Văn A lựa chọn: 


– Hình thức đóng học phí theo học kỳ =>
không được miễn giảm:
 

=> Tổng học phí 02 năm học = 5.500.000 x 4 học kỳ = 22.000.000 đồng.

 

– Hình thức đóng học phí theo năm học => Số tiền học phí được miễn giảm:tb2

 

– Hình thức đóng học phí theo khóa học => Số tiền học phí được miễn giảm:

N= 20% x 22.000.000 = 4.400.000 đồng

Ghi chú:

1. Áp dụng cho HSSV khóa 7 đóng học phí học kỳ 3, 4 chậm nhất là tới 30/09/2015 HSSV phải hoàn thành 02 học kỳ để được tính miễn giảm cho cả năm học cuối)

2. Áp dung cho HSSV khóa 6 hệ 3 năm đóng học phí học kỳ 5, 6 chậm nhất là tới 30/09/2015 HSSV phải hoàn thành 02 học kỳ để được tính miễn giảm cho cả năm học cuối)

 HSSV liên hệ Văn Phòng tuyển sinh để được hướng dẫn chi tiết. 

 

5. Đối với HSSV khóa 8:

Nếu HSSV lựa chọn hình thức đóng học phí theo năm học hoặc theo khóa học sẽ được miễn giảm theo quy định, ngoài ra đối với các trường hợp HSSV làm thủ tục nhập học đợt 1, đợt 2 còn được tập đoàn Nhật Bản tài trợ thêm 20% học phí học kỳ đầu.

=> Tỷ lệ giảm đối với các trường hợp này sẽ được tính như sau:

– Nếu HSSV lựa chọn đóng học phí theo học kỳ, tỷ lệ giảm sẽ là:

tb3

 

– Nếu HSSV lựa chọn đóng học phí theo năm học, tỷ lệ giảm sẽ là:

tb s1

Nếu HSSV lựa chọn đóng học phí theo khóa học, tỷ lệ giảm sẽ là:tb s2

 

chinhsach