Đăng ký mua sách giáo khoa văn hóa THPT lớp 10

ĐĂNG KÝ MUA SÁCH VĂN HÓA THPT LỚP 10 ( DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỆ 3 NĂM THPT QUỐC GIA)

Học sinh vui lòng đăng ký và đóng phí trễ nhất đến ngày 11/9 để nhà trường đặt sách

Giá 1 bộ sách 259.000 VNĐ