dang ky mua sach lop thpt lop 10 2023

ĐĂNG KÝ MUA SÁCH VĂN HÓA THPT LỚP 10 (DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỆ 3 NĂM THPT QUỐC GIA)

Học sinh vui lòng đăng ký và đóng phí trễ nhất đến ngày 15/08 để nhà trường đặt sách

Giá 1 bộ sách 245.000 VNĐ