tuyển sinh trung cấp du lịch

  • Cơ sở văn hoá, lịch sử Việt Nam
  • Nghiệp vụ hướng dẫn tours
  • Nghiệp vụ thiết kế tours
  • Nghiệp vụ điều hành tours
  • Cơ sở các nghiệp vụ thuộc các mảng dịch vụ liên quan khác như dịch vụ lưu trú (kháchh sạn) và ăn uống (nhà hàng)