Chuyên mục phụ

Xác định tầm nhìn trở thành một trường trường hàng đầu trong việc đào tạo gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước; trong những năm qua, Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác đào tạo với các trường đại học trên thế giới để tạo cơ hội trải nghiệm học tập quốc tế cho sinh viên thông qua việc xây dựng các chương trình quốc tế.