Mốc thời gian đào tạo

Hằng năm Trường TRung cấp Bách Khoa Sài Gòn  ban hành “Kế hoạch biểu đồ tuần” của công tác đào tạo, quy định thời gian biểu các tuần học, kiểm tra, thi cuối học kỳ, nghỉ lễ-tết, bảo vệ thực tập, v.v… Những thông tin này giúp sinh viên chủ động hơn trong quá ...