LỊCH THI THÁNG 09/2018 

ÁP DỤNG 2 CƠ SỞ

 LICH THI LẠI TỔNG HỢP – LẦN 2 – CS1.pdf

LICH THI LẠI TỔNG HỢP – LẦN 2 – CS2.pdf

—Chúc các bạn một kỳ thi thành công—