DANH SÁCH SINH VIÊN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THI THÁNG 9/2018

 

Phòng đào tạo Trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn công bố danh sách công nhận tốt nghiệp 

  • Học viên nhập MSSV vào bảng bên dưới để xem kết quả 
  • Học viên nhận bằng tốt nghiệp tạm thời ngày 31/10/2018  

 

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường