Hội đồng xét dự thi tốt nghiệp Tháng 06/2018 công bố danh sách học sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp kỳ thi TCCN Tháng 06/2018, như sau:

1. Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp: Danh sach du dieu kien du thi.pdf
2. Danh sách đủ điều kiện thi lại tốt nghiệp: